شاهین سیر

فروش بلیط و تور

خدمات :

فروش بلیط وتورهای داخلی و خارجی و ویزا

ساعات :

9:30    الی  13:30

17:30  الی  22:00

نام مالک : آقای شجاعی
نام مدیر : آقای شجاعی
تلفن : (076) - 44432425
آدرس : بازار پارس خلیج ، درب ورودی یک