پرشیا تور

فروش بلیط و تور

خدمات :

فروش بلیط وتورهای داخلی و خارجی و ویزا

ساعات :

9:30    الی  13:30

18:00  الی  21:30

نام مالک : خانم ابومحمدی
نام مدیر : خانم ابومحمدی
تلفن : (076) - 44456726
آدرس : بازار پردیس یک، شش ضلعی، پلاک155