غزال پرواز

فروش بلیط و تور

خدمات :

فروش بلیط وتورهای داخلی و خارجی و ویزا

ساعات :

9:00    الی  22:30

 

نام مالک : آقای امیر حسین فرزانی
نام مدیر : آقای امیر حسین فرزانی
تلفن : (076) - 44423636
آدرس : مجتمع بانکها، جنب بانک رفاه، ساختمان غزال، واحد 2