پرستوی آزاد

فروش بلیط و تور

خدمات :

فروش بلیط وتورهای داخلی و خارجی و ویزا

ساعات :

9:00 الی 22:00

نام مالک : خانم آزاد
نام مدیر : خانم آزاد
تلفن : (076) - 44472155 -6
آدرس : بیرون بازارچه حافظ غرفه شماره 2 جنب رستوران عمو اکبر