مسافران

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تور های داخلی و خارجی و ویزا

ساعات کار:

           9:30   الی 13:30

           18:00 الی 22:00

نام مالک : آقای حکیمی
نام مدیر : آقای حکیمی
تلفن : (076) - 44456177
آدرس : پردیس یک، شش ضلعی، پلاک 132