کیمیا توریست

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تورهای داخلی و خارجی ، ویزا

ساعات کار:

              9:30   الی   13:30

             18:00  الی   22:30

نام مالک : اقای قراخانلو
نام مدیر : آقای قراخانلو
تلفن : (076) - 44452781
آدرس : بازار مرکز تجاری، طبقه دوم، غرفه10 و 11