کیا کارن کیش

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

نام مدیر : آقای مظفری
تلفن : (0934) - 7699177
آدرس : مجتمع طلوع کیش - غرفه 212B