پرشین پاسارگاد

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

نام مدیر : آقای ساحلی
تلفن : (0934) - 7699601/09128694626
آدرس : مجتمع شارستان، غرفه 25