آتور مهر کیش

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

نام مدیر : آقای عظیمی
تلفن : (0934) - 7692726 / 09122366353
آدرس : میدان امیر کبیر -خیابان کوشا- جنب نمایشگاه اتوملل