کسرا پرشیا

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

نام مدیر : .علی رضا نصیری
تلفن : (0934) - 7698600
آدرس : سالن پایانه مسافری بندرگاه واحد 13