نوین کیش

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

نام مدیر : آقای شاه منصوری
تلفن : (0934) - 7693087
آدرس : بازار شارستان - طبقه همکف - جنب کلید سازی شیرین پور