زاگرس کیش

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

نام مدیر : آقای غلامرضا اهل حق
تلفن : (0934) - 7692645
آدرس : بازارچه حافظ - مجتمع کسری - شرکت زاگرس کیش