کیان مهر

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

نام مدیر : آقای فرهاد قربانی
تلفن : (0934) - 7695208-2231/ 093650646
آدرس : بازار ونوس، طبقه اول، غرفه255