کایت کار کیش

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

نام مدیر : آقای زارعی
تلفن : (0934) - 7697082- 7838
آدرس : بازار ونوس، طبقه اول