گوهر (شركت كشتيراني كيش)

گوهر (شركت كشتيراني كيش)

گوهر کشتی مسافربری از کیش به بندر چارک که همه روزه و در شرایط جوی مناسب از 9:00 الی 15:00 به مسافران عزیز خدمات ارایه میکند

نام مدیر : آقای لطفي زاده
تلفن : (076) - 44421767
آدرس : بندرگاه