درسای کیش

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

(0934) - 7693640 / 09124752433

نام مدیر : آقای قنبری
تلفن : (0934) - 7693640 / 09124752433
آدرس : مرکز خرید فاز 4 صدف، طبقه اول، غرفه61