آژانس تاکسی رخش

آژانس تاکسی رخش

آژانس تاکسی رخش 

نام مدیر : آقای منوچهری
تلفن : (076) - 44421155
آدرس : روبروی گلدیس - ساختمان ایساکو - طبقه اول