آژانس تاکسی کرانه

آژانس تاکسی کرانه

آژانس تاکسی کرانه

نام مدیر : آقای سقایی
تلفن : (076) - 44467201 - 2
آدرس : میدان امیر کبیر ، بلوار خلیج فارس ، ساختمان فرهاد طبقه 2