کشتی تفریحی سيمرغ خليج فارس

کشتی تفریحی سيمرغ خليج فارس

کشتی تفریحی سيمرغ خليج فارس

نام مدیر : آقای عليرضا افشاري
تلفن : 09133221704/0934769616
آدرس : اسكله تفريحي