ستاره دريايي (شركت كشتيراني كيش)

ستاره دريايي (شركت كشتيراني كيش)

کشتی تفریحی ستاره دريايي که درشرلیط جوی مناسب و همه روزه از ساعت 10:00 الی17:00 در محل اسکله تفریحی جدید خدمات تفریحی به گردشگران ارایه میکند.

نام مدیر : آقای لطفي زاده
تلفن : (076) - 44421767
آدرس : اسکله تفریحی