جامعه مراکز پذیرایی

جامعه مراکز پذیرایی

ساعات کار : 

                     9:00    الی    14:00

 

ساعات کاری : 9:00 الی 14:00
تلفن : (076) - 44423088
آدرس : خیابان سنایی، روبروی دادگستری، جنب دانشگاه علمی کاربردی، ساختمان روزنامه اطلاعات، طبقه همکف