باراد پرواز

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تورهای داخلی و خارجی و ویزا

ساعات کار:

              10:00   الی   13:00

              18:00   الی   22:30

نام مالک : آقای میر حسینی
نام مدیر : آقای میر حسینی
تلفن : (076) - 44459892
آدرس : مرکز خرید دامون، طبقه اول، واحد 67