رها بال کیش

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تورهای داخلی

ساعات کار:

              9:30   الی   13:30

             17:30  الی   22:00

نام مالک : آقای ایمان عبدی
نام مدیر : آقای ایمان عبدی
تلفن : (076) - 44425544
آدرس : بازار ونوس، طبقه اول، غرفه 316