آسمان پرستاره

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تورهای داخلی

ساعات کار:

              9:30   الی   13:30

             17:30  الی   22:00

نام مالک : آقای خوابنما
نام مدیر : آقای صباحی خواه
تلفن : (076) - 44456096 - 7
آدرس : کیش، بازار پردیس یک، پلاک 162