آلفا سیر

فروش بلیط و تور

فروش بلیط های داخلی و خارجی ، تورهای داخلی و خارجی و ویزا

ساعات کار :

                8:30   الی   23:00

نام مالک : آقای سقایی
نام مدیر : آقای سقایی
تلفن : (076) - 44468706 - 8
آدرس : خانه گستر، روبروی اسکان کیش