کیش ایران

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تورهای داخلی و خارجی ، ویزا

ساعات کار:

              9:30   الی   14:00

             17:30  الی   23:00

نام مالک : آقای سالمی
نام مدیر : اقای سالمی
تلفن : (076) - 44456880
آدرس : پردیس یک، شش ضلعی، پلاک 145