هالی تور

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تورهای داخلی و خارجی ، ویزا

ساعات کار:

              9:00   الی   21:30

           

نام مالک : آقای ابطحی
نام مدیر : آقای ابطحی
تلفن : (076) - 44423270 - 3
آدرس : خیابان فردوسی، روبروی هایپر مارکت، دفاتر اداری مروارید، پلاک 727