گیتا گشت

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تورهای داخلی

ساعات کار:

              9:30   الی   13:30

             17:30  الی   21:30

نام مالک : خانم شاپوری
نام مدیر : خانوم مینا افشاری حاجری
تلفن : (076) - 44456362
آدرس : پردیس یک، شش ضلعی، پلاک 131