دیموند سان

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تورهای داخلی و خارجی ، ویزا

ساعات کار:

              9:30   الی   13:30

             17:30  الی   21:00

نام مالک : خانم حسن خانی
نام مدیر : خانم حسن خانی
تلفن : (076) - 44442812 - 09126897182
آدرس : مرکز خرید صدف فاز 4 ،طبقه اول - غرفه 42