آی سودا

فروش بلیط و تور

فروش بلیط های داخلی ، خرجی - تور و ویزا

ساعات کار :

                9:00  الی   13:00

               17:00  الی  21:00

نام مالک : آقای علیرضا باقر
نام مدیر : آقای علیرضا باقر
تلفن : (076) - 44420607 - 9
آدرس : خیابان فردوسی، دفاتر اداری مروارید، پلاک 717