رالی رنت کیش

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

نام مدیر : آقای فریدون ملک پور
تلفن : (0934) - 7697697
آدرس : هتل شایان، غرفه 8