دایورز دان ایران(هتل داریوش)

علی طبرسی، میثم رضایی

غواصی

نام مدیر : علی طبرسی، میثم رضایی
ساعت کاری : 9 صبح الی نیم ساعت قبل از غروب آفتاب
روزهای تعطیل : روز عاشورا و 21 ماه مبارک رمضان
تلفن : (0764) - 4425274
آدرس : ساحل هتل داریوش، پشت ساختمان امور زنان