آکوآریوس

محسن علی نژاد، محمود ترکمانی

محسن علینژاد، محمود ترکمانی

نام مدیر : محسن علینژاد، محمود ترکمانی
ساعت کاری : 9 الی نیم ساعت قبل از غروب آفتاب
روزهای تعطیل : روز عاشورا و 21 ماه مبارک رمضان
تلفن : 09382273977- 09393112140
آدرس : انتهای خیابان هرمز، پشت برج¬های ساحلی پرشین