بولینگ مریم

07644421121 خیابان سنایی جنب بازار ونوس

بولینگ مریم

وب سایت : www.kishmaryambowling.com

نام مدیر : .
ساعت کاری : 11 صبح تا 12:30 شب
روزهای تعطیل : .
تلفن : 07644421121
آدرس : خیابان سنایی جنب بازار ونوس

مشابه