دلفین

عبدالرضا عاملی - محسن روهنده

جت اسکی، قایق تندرو، چترپاراسل

نام مدیر : عبدالرضا عاملی - محسن روهنده
ساعت کاری : 9 صبح الی نیم ساعت قبل از غروب آفتاب
روزهای تعطیل : .
تلفن : 09347695459
آدرس : مجتمع تفریحات دریایی