دفتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان دولت (خدمات پستی)

ارسال مرسولات پستی داخل کشور

ساعات کاری : 8:30 الی 14:00 - 18:00 الی 21:00
وب سایت :
تلفن : (076) - 44431882 - 4384
آدرس : روبروی بازار پارس خلیج بعد از ساختمان بساک