مکانیک

مراکز خدماتی کیش در طول شبانه روز درخدمت شما می باشند

مراکز خدماتی

آریا شاهین

آریا شاهین

سفین قدیم جنب تجارتخانه جنوب

آریا شاهین

1124 مشاهده
جزییات
اتو سرویس میامی

اتو سرویس میامی

درخت سبز، نبش خیابان اول، قطعه ۲۵

اتو سرویس میامی

1115 مشاهده
جزییات
اتو پارس

اتو پارس

درخت سبز، صنعت ۲

اتو پارس

1026 مشاهده
جزییات
اتو چکاپ مجید

اتو چکاپ مجید

بازار هرمز، غرفه ۲۵۸

اتو چکاپ مجید

1113 مشاهده
جزییات
اگزوزسازی اشکان

اگزوزسازی اشکان

بازار هرمز، غرفه ۲۵۱

اگزوزسازی اشکان

1021 مشاهده
جزییات
ایرتویا کیش

ایرتویا کیش

بلوار ایران خیابان آتش نشانی

ایرتویا کیش

1172 مشاهده
جزییات
تعمیرگاه 110

تعمیرگاه 110

بلوار ایران، جنب پمپ بنزین

تعمیرگاه 110

1131 مشاهده
جزییات
تعمیرگاه اتو احسان

تعمیرگاه اتو احسان

درخت سبز، صنعت ۲، پلاک ۵۱

تعمیرگاه اتو احسان

1064 مشاهده
جزییات
تعمیرگاه ازناوه زاده

تعمیرگاه ازناوه زاده

نرسیده به میدان فارور، ابتدای خیابان درخت سبز

تعمیرگاه ازناوه زاده

1139 مشاهده
جزییات
تعمیرگاه صفین (محمدرضا)

تعمیرگاه صفین (محمدرضا)

فاز خدماتی صفین، خیابان خانشیر

تعمیرگاه صفین (محمدرضا)

1002 مشاهده
جزییات
تعمیرگاه مجاز مرکزی کیش

تعمیرگاه مجاز مرکزی کیش

بلوار ایران، پشت بازار پادنا

تعمیرگاه مجاز مرکزی کیش

1292 مشاهده
جزییات
تعمیرگاه مرکزی اتومبیل

تعمیرگاه مرکزی اتومبیل

بلوار ایران، فاز ۲ صنعتی، قطعه B۹

تعمیرگاه مرکزی اتومبیل

1323 مشاهده
جزییات
تعمیرگاه هراز

تعمیرگاه هراز

درخت سبز، صنعت ۳ ، روبروی باربری میر حسینی

تعمیرگاه هراز

1201 مشاهده
جزییات
تعمیرگاه کیا

تعمیرگاه کیا

درخت سبز، صنعت ۲

تعمیرگاه کیا

1270 مشاهده
جزییات
تعمیرگاه گلستان

تعمیرگاه گلستان

درخت سبز صنعت۳

تعمیرگاه گلستان

1229 مشاهده
جزییات
تعویض روغن صفین

تعویض روغن صفین

صفین قدیم، خیابان آفتاب

تعویض روغن صفین

1243 مشاهده
جزییات
جلوبندسازی محمد و حسین

جلوبندسازی محمد و حسین

بازار هرمز، غرفه ۲۶۲

جلوبندسازی محمد و حسین

1320 مشاهده
جزییات
خدمات اتومبیل عدالت

خدمات اتومبیل عدالت

درخت سبز، صنعت دوم، روبروی پاساژ ارم

خدمات اتومبیل عدالت

1340 مشاهده
جزییات
خدمات اتومبیل هادی

خدمات اتومبیل هادی

بازار هرمز، غرفه ۲۴۶

خدمات اتومبیل هادی

1210 مشاهده
جزییات
شرکت ظهیرانی کیش

شرکت ظهیرانی کیش

فاز۵ صنعتی، (۲۸ سوله)، قطعهS۴

شرکت ظهیرانی کیش

1316 مشاهده
جزییات
      
  • 1   
  • 2