خشکشویی

مراکز خدماتی کیش در طول شبانه روز درخدمت شما می باشند

مراکز خدماتی

خشک شویی 1،2،3

خشک شویی 1،2،3

بازارچه حافظ

خشک شویی 1،2،3

1314 مشاهده
جزییات
خشکشویی A2

خشکشویی A2

فاز خدماتی A۲

خشکشویی A2

1176 مشاهده
جزییات
خشکشویی اطلس

خشکشویی اطلس

شهرک صدف، ۲۰۰ واحدی، مرکز خرید بوستان، غرفه ۲۰

خشکشویی اطلس

1219 مشاهده
جزییات
خشکشویی قاصدک

خشکشویی قاصدک

شهرک صدف،۲۰۰ واحدی، مرکز خرید بوستان، غرفه ۱۲

خشکشویی قاصدک

1166 مشاهده
جزییات
خشکشویی مدرن

خشکشویی مدرن

روبروی هایپرمارکت، بازارچه حافظ، غرفه ۶

خشکشویی مدرن

1271 مشاهده
جزییات
خشکشویی گل سرخ

خشکشویی گل سرخ

صفین، فاز خدماتی G ، روبروی وحدت ۵، قطعه SG۸

خشکشویی گل سرخ

1433 مشاهده
جزییات
خشکشویی پارس

خشکشویی پارس

صفین، فازC ،مهستان، مجتمع خدماتی شقایق

خشکشویی پارس

1194 مشاهده
جزییات