سواحل زیبای کیش

سواحل کیش زمین در ساحل ماسه‌ای کیش، مرجانی است. زیر نور خورشید، درخششی نقره فام دارد. دریای آبی رنگ، شفاف و روشن باعث می‌شود تا کف دریا به راحتی دیده شود. عامل این زیبایی بی‌نظیر، مرجان است. مرجان‌های اطراف جزیره باعث تصفیه آب و شفافیت آن می‌شوند.

سواحل کیش

زمین در ساحل ماسه‌ای کیش، مرجانی است. زیر نور خورشید، درخششی نقره فام دارد. دریای آبی رنگ، شفاف و روشن باعث می‌شود تا کف دریا به راحتی دیده شود. عامل این زیبایی بی‌نظیر، مرجان است. مرجان‌های اطراف جزیره باعث تصفیه آب و شفافیت آن می‌شوند. سواحل ارامش بخش با تجمع مرجان‌های زیبا، پناه‌گاهی برای ماهی‌های زیبا و رنگارنگ است. ساحل درخشان، آسمان آبی، موج دریا، سبزی درختان نارگیل در کنار هم چشم‌اندازی است که هیچ نقاش چیره‌دستی را توان خلقش نیست. آن سوی جزیره هم عصرها و غروب طرفداران خود را دارد. خروش آب و ضربه زدن به ساحل صخره‌ای، پرتاب آب به آسمان لاجوردی و مکش دوباره آب به خلیج نیلگون، چشم‌نوازی و دلبری می‌کنند. دوستداران ماهیگیری در سواحل جنوبی و غربی می‌توانند به صید بپردازند. رنگ سواحل جزیره، سفید درخشان مرجانی است. رنگی که به سفید استخوانی می‌ماند که با تابش آفتاب زیباتر هم می‌شود.