پوشش گیاهی و جانوری

طبیعت کیش(پوشش گیاهی و جانوری) پوشش سبز جزیره شامل دو گروه از گیاهان علفی یک ساله، چند ساله و گیاهان نیمه چوبی و چوبی است. خزان گیاهان جزیره در آغاز فصل گرم و خشک تابستان شروع می‌شود. از علف‌های یک ساله جزیره؛ انواع گندمی‌ها، همیشه بهار، سیزاب، شبوها، چنگ مریم، یونجه‌ها، شنبلیله‌های وحشی، شمعدانی‌ها، تاتوره، آفتاب پرست، ترشک، بارهنگ‌ها و غیره را می‌توان نام برد. علفی‌های چند ساله عبارتند از پیچک‌ها، گون‌ها، آبوتیلون، چرخوها، یونجه زرد، انواع پروانه آساها، شوره‌ها و غیره.

طبیعت کیش(پوشش گیاهی و جانوری)

پوشش سبز جزیره شامل دو گروه از گیاهان علفی یک ساله،  چند ساله و گیاهان نیمه چوبی و چوبی است. خزان گیاهان جزیره در آغاز فصل گرم و خشک تابستان شروع می‌شود.

از علف‌های یک ساله جزیره؛ انواع گندمی‌ها، همیشه بهار، سیزاب، شبوها، چنگ مریم، یونجه‌ها، شنبلیله‌های وحشی، شمعدانی‌ها، تاتوره، آفتاب پرست، ترشک، بارهنگ‌ها و غیره را می‌توان نام برد. علفی‌های چند ساله عبارتند از پیچک‌ها، گون‌ها، آبوتیلون، چرخوها، یونجه زرد، انواع پروانه آساها، شوره‌ها و غیره.

درختچه‌های کوتاه و بوته مانند جزیره هم شامل: گرگ تیغ، افدرا، نیل، برخی از کنف‌ها، شوره‌ها، گزها و برخی دیگر است. درختان غالب بومی و طبیعی جزیره شامل کهور، کنار، گزهای تقریباً بلند، انجیر بنگالی که از قدیم کاشته شده‌اند و تقریباً حالت بومی دارند، کرت و برخی از آکاسیاهای دیگر که همراه با کهور پاکستانی و اوکالیپتوس، نخل، نارگیل، گاروم زنگی، سه پستان کاشته شده‌اند.

آهو، خزندگان، پرنده‌گان مهاجر، خرچنگ زاهد، صدف، اختاپوس، کرم پرطاووسی، ستاره دریایی، عروس دریایی، اره ماهی، ماهی‌های زینتی،‌ سگ ماهی، لقمه‌ماهی از گونه‌های جانوری کیش است. شوریده ماهی، سنگسر، حلوا سفید، کوازیوم، میش‌ماهی از ماهی‌های خوراکی کیش هستند.

در کیش 116 گونه پرنده شناسایی شده است که 40 گونه ان بومی، 65 گونه مهاجر و 11 گونه انها عبوری هستند.