آموزش و دانشگاه های کیش

آموزش و دانشگاه های کیش آموزش بهترین راه حل برای گذر از ناآکاهی و پایه و اساس ساخت هر جامعه‌ای است. کیش دارای 5 مرکز دانشگاهی است. این دانشگاه‌ها اکنون دوره‌های بین‌الملی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته‌های مختلفی برگزار می‌کند. مدارس، مراکز آزاد آموزشی هم در این جزیره فعالند. دانشگاه آزاد، پردیس شریف، پیام نور، دانشگاه تهران و دانشگاه علمی کاربردی در کیش فعالند. آموزش‌های هنری، فرهنگی، غواصی، زبان‌های خارجی، فنی و حرفه‌ای، هتلداری و گردشگری هم در جزیره کیش در این مهم فعالیت دارند

آموزش و دانشگاه های کیش

 

آموزش بهترین راه حل برای گذر از ناآکاهی و پایه و اساس ساخت هر جامعه‌ای است. کیش دارای 5 مرکز دانشگاهی است. این دانشگاه‌ها اکنون دوره‌های بین‌الملی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته‌های مختلفی برگزار می‌کند. مدارس، مراکز آزاد آموزشی هم در این جزیره فعالند. دانشگاه آزاد، پردیس شریف، پیام نور، دانشگاه تهران و دانشگاه علمی کاربردی در کیش فعالند. آموزش‌های هنری، فرهنگی، غواصی، زبان‌های خارجی، فنی و حرفه‌ای، هتلداری و گردشگری هم در جزیره کیش در این مهم فعالیت دارند. کیش مرکز برگزاری کارگاه‌ها و سیمنارهای علمی و اموزشی است. کیش بستر مناسبی برای همایش‌های بین المللی است.