دکتر پندار

روانپزشكي و روانشناسي، كلينيك و در مانگاه

 

 

ساعات کاری : .
بیمه های طرف قرارداد :
نام مدیر : .
تلفن : (0764) - 4420629
آدرس : بلوار اندیشه، فرعی شمالی، بین روزنامه اطلاعات و بیمه آسیا