دکتر محبوبه پاک دامن

دندانپزشك، جراح دندانپزشك

 

 

ساعات کاری : .
بیمه های طرف قرارداد :
نام مدیر : .
تلفن : (0764) - 4440220
آدرس : خانه گستر، ورودی یک، پلاک ۲۴