دکتر سروش زین ساز

دندانپزشك، جراح دندانپزشك

 

 

ساعات کاری : .
بیمه های طرف قرارداد :
نام مدیر : .
تلفن : (0764) - 4444440
آدرس : خیابان آذربایجان، ساختمان زمرد، پلاک ۱۰۵