دکتر زرین تاج حیدری

دندانپزشك، جراح دندانپزشك

 

 

ساعات کاری : .
بیمه های طرف قرارداد :
نام مدیر : .
تلفن : (0764) - 4424963
آدرس : سالار کیش، لاین ونوس، قطعه ۲۷