دکتر امیر دهقان نیا

دندانپزشك، جراح دندانپزشك

 

 

ساعات کاری : .
بیمه های طرف قرارداد :
نام مدیر : .
تلفن : (0764) - 4440718
آدرس : فاز۴ صدف، خیابان دماوند، قطعه ۶۷