دکتر آریا شجاعی فر

دندانپزشك، جراح دندانپزشك

 

 

ساعات کاری : .
بیمه های طرف قرارداد :
نام مدیر : .
تلفن : (0764) - 4442922
آدرس : خانه گستر، ساختمان آریا، طبقه دوم، واحد ۸