دکتر شهریار اعتمادی

پزشك عمومي

 

 

ساعات کاری : .
بیمه های طرف قرارداد :
نام مدیر : .
تلفن : (0764) - 4455571
آدرس : سالار کیش، لاین ونوس، واحدF۲۴ ، طبقه اول