دکتر مریم ستاریان

پزشك عمومي

 

 

ساعات کاری : .
بیمه های طرف قرارداد :
نام مدیر : .
تلفن : (0764) - 4423993
آدرس : خیابان سنایی، جنب بلوار نور، طبقه دوم دراگ استور سها