دکتر فرزانه بهرامی

پزشك عمومي

 

 

ساعات کاری : .
بیمه های طرف قرارداد :
نام مدیر : .
تلفن : (0764) - 4430002
آدرس : صفین، فاز F، رزدوم، پلاک 21، طبقه همکف